• เพิ่มหน้าแสดงข้อมูลเอกสารตามโครงสร้าง เพื่อความสดวกในการตรวจสอบ เช่น ตรวจสอบเอกสาร BR2546035

 • การให้ความสำคัญกับลำดับคำ เช่น 5 ธันวาคม จุฬา จะแสดงผลข้อมูลที่มีเนื้อหาตามลำดับก่อน จากเดิมที่อาจจะเป็น ธันวาคม 5 จุฬา

 • ปรับปรุง API search/query ให้รองรับการค้นหาจากหลายๆหมวดพร้อมกันได้

 • เพิ่ม api list document book แสดงรายการหนังสือทั้งหมด ui/#!/list/documentBook
 • เพิ่ม variable bookcode ใน api ค้นหาเอกสาร

 • เพิ่ม api document ui เพื่อให้นักพัฒนาทดสอบ และนำไปใช้งานได้ง่ายขึ้น Document UI

 • เพิ่ม log บันทึกผลการค้นหาเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลภายหลัง

 • รองรับการค้นหาคำค้นในลักษณะวันที่ได้ เช่น '25 ธันวาคม 59', '25ธันวาคม59', '25ธค59', '25 ธค 59', '25 ธค '
 • รองรับการค้นหาคำค้นในลักษณะตัวเลขติดกับข้อความได้ เช่น 'กองร้อยที่2'
 • รองรับการแสดงผล highlight คำค้นทุกคำภายใต้เงื่อนไข "และ" แม้คำค้นจะอยู่ห่างงกันจากต้นเอกสาร และท้ายเอกสาร

 • เพิ่ม API /search/history/ รองรับการแสดงรายการ วันนี้ในอดีต
 • เพิ่ม API /search/timeline/ รองรับการแสดงรายการ ดูเหตุการณ์ต่อมาจากวันที่กำหนด โดยการใช้วันที่เป็นข้อมูลอ้างอิง

 • เพิ่ม API /search/relate/ รองรับการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอข้อมูลอื่นๆให้ผู้ใช้งาน

 • รองรับการแสดงผลหน้าซ้ายขวา ด้วย API option bookView

 • เพิ่ม URL เอกสารโดยอ้างอิงรหัสแทนเลขที่ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลง url ในอนาคต เช่นจากอ้างอิง ?load=view&id=123 เป็น ?load=view&book=BN2559&chapter=T0001&page=T0001_0001

 • เปิดใช้งานระบบ Search API v. 1.0
 • Apache web server
 • PHP 5.4 ขึ้นไป
 • MySQL 5.6 Engine MyISAM or InnoDB support UTF8 (เป็น version ที่รองรับ fulltext search)
 • Memcached หรือ Memcache (optional) รองรับการทำ cache ข้อมูลทำให้ไม่ต้องดึงข้อมูลใหม่ทุกครั้ง แต่ดึงจาก cache แทน
 • Elasticsearch (optional) ระบบการทำดัชนีเอกสารทำให้การค้นหามีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • Nodejs Expressjs pm2 request (optional) สำหรับ demo ข้อมูลหน้าค้นหา

การตั้งค่าและการแก้ไขปัญหาระบบเบื้องต้น โดยข้อมูลนี้อ้างอิงจากเครื่องทดสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งต่างๆได้เมื่ออยู่บนระบบจริง

 • Memcached
  ข้อมูลออ้างอิง How To Install and Use Memcache on Ubuntu 14.04
  ตรวจสอบสถาณะการทำงานของ Memcached
  watch "echo stats | nc 127.0.0.1 11211"
  restart memcached เพื่อเริ่มต้นระบบเก็บ cached ใหม่ ซึ่งจะคืนหน่วยความจำให้ระบบด้วย
  sudo /etc/init.d/memcached restart
 • Elasticsearch
  ส่วนของการทำดัชนีเอกสารที่ช้วยทำให้การค้นหาข้อมูลในปริมาณมากๆสามารถเข้าถึงได้เร็ว ระบบค้นหารองรับการเปิดใช้งาน หรือปิดการใช้งาน Elasticsearch อยู่แล้ว ซึ่งเมื่อเปิดการใช้งานระบบจะไปเรียกใช้ MySQL แทน
  ข้อมูลออ้างอิง How To Install and Configure Elasticsearch on Ubuntu 14.04
  ทดลองเรียกใช้งาน elasticsearch
  curl -XGET http://localhost:9200
  rrestart elasticsearch
  sudo /etc/init.d/elasticsearch restart
 • NodeJS
  ส่วนของการส่งข้อมูลผ่าน socket โดยฝั่ง client ทำการส่งข้อมูลไปยัง server เช่น ส่งคำค้นไป โดยไม่ต้องรอ respond จาก server ในทันที จากนั้น server จะส่งข้อมูลมาที่เครื่อง client เองผ่าน socket โดยผ่านตัวจัดการ PM2
  เปิดการใช้งาน nodejs script และตรวจสอบสถานะ
  pm2 start index.js --watch
  กรณีเปิดใช้งานจริงไม่ต้องเพิ่ม option --watch

©2018 narkdeveloper.com